techník. Sakrálna tajomnosť je kódom k de-šifrovaniu sujetu jednotlivých zobrazení. Hľadanie vlastnej výtvarnej identity je spre-vádzané stretom rôznych vplyvov dobových, didaktických i generačných. Výstava dáva tušiť rozhodnutie pokračovať v tvorivom dialógu človeka a myšlienky. Prostriedky na vyjadrenie osobného i všeobecného si Miro Pribiš v tichu svojho ateliéru vyberá sám, s ri-zikom vlastného odhalenia tých najtajnejších tém. PhDr. Alica Vojčíková-Gabzdilová
myšlienky smerom k spiritualisticky otvo-renému záveru. Jeho figúry sú dramaticky budované smerom k zdôrazneniu obsahu a nedáva sa strhnúť k popisnosti. Typickým výrazovým prostriedkom je expresivita, ktorá dovoľuje zdôrazňovať podstatné. Pre autora je to hľadanie a konfrontácia hľadaného s nájdeným. To si vyžaduje rôzny výtvarný prístup spracovania námetu. Raz je to mé-diom PC – vibrujúca koloristika zdôraznená zhlukom línií, inokedy zaznieva ako jemnejšie a tajomnejšie cielená farebnosť tempery alebo kombinovaných
Autorská výstava Mira Pribiša má podľa slov autora predstaviť tvorbu približne 15 rokov hľadania výtvarných ekvivalentov na pri-chádzajúce životné výzvy. Ako absolvent výtvarného vzdelania siahol po vizualizácii svojich vnútorných dialógov o hodnotách, ktoré život poskytuje. Základnou tematickou oblasťou, ktorá dominuje v predstavených obrazoch, je člo-vek. Raz viac, inokedy menej šifrovaný do kompozície formátu stavaného vertikálne. Vertikalita dovoľuje Mirovi Pribišovi budovať rozvíjanie
Smutný anjel 2009
pribis
pc grafika Home Contact výstavy smutný anjel umelecká dielňaMi r o
maľbaAbout - Contact
miro pribis - Copyright 2011
 
Snížení a omezení chuti k jídlu pro hubnutí